De Schlof bei de Klengen a bei de Groussen


Description

Contenus / Inhalte

An dësem Cours geet et drëms vill Informatiounen iwwert de Schlof ze kréien. Verschidde Punkte gi behandelt:

 • Schlofen am allgemengen (Firwat schlofen, Schlofrhytmus, Regulatioun vum Schlof, Cyclen asw)

 • Ënnerscheed vum Kannerschlof zum Erwuessenenschlof

 • D’Schlofentwécklung beim Kand

 • Schlofsituatioun a Schlofritualer doheem an an der Betreiungsstruktur

 • Wéi huet de Schlof sech am Laf vun der Zäit entwéckelt a wéi wäert een an Zukunft schlofen?

 • Waat ass Co-Sleeping? Bedsharing?

 • Wéi kann een e Kand an der Crèche gutt an de Schlof begleeden?

 • Wéi eng Schlofproblemer ginn et?

 • Tipps fir e gudde Schlof fir Grouss a Kleng

An dësem Cours ass vill Plaz fir Austausch a Froen. 

Méthodes / Methoden

 Powerpoint, Flipchart, Gruppenaarbecht, Austausch

Objectifs / Ziele

 • D’Schlofentwécklung bei de Kanner besser verstoen

 • D’Elteren doduerch besser begleeden

 • D’Schlofsituation an der Crèche reflektéieren a verstoen

 • Iwwert seng eege Schlofgewunnechte nodenken

Public cible / Zielgruppe

Personnel éducatifDomaine / Themenbereich

Développement de l'enfant et du jeune

Spécification / Spezifikation (INCL/PL)

Non-spécifiqueInformations sur le formateur / Informationen über den Referent

Tania Hemmer, Sozialpädagog, Schlofcoach, Systemischer Elterncoach, Ausgebilt am Eltereburnout,

 • Sur demande
 • Luxembourgeois
 • FEDAS-1091-E