Eng Ekipp vun Beneficiairen an enger Aarbechtsmesure encadréieren


Description

Inhalter


Modüll 1- Ziler a pedagogesch Missioune vun Aarbechtsmesuren 

7 Stonnen

An dësem Modüll ginn déi folgend Punkten ugeschnidden:

 • Wat ass eng Aarbechtsmesure ? Wien sinn d' Acteuren? Wat sinn hir Missioun a Ziler?
 • Dei pedagogesch Roll vum Ekippechef : Wëssen, savoir-faire an savoir être vermëttelen
 • D'Erwaardunge vum Ekippechef vis-à-vis vun d' Beneficiairen

Modüll 2- Wien sinn de Beneficiairen an enger Aarbechtsmesure ?

An dësem Modüll ginn déi follgend Punkten ugeschnidden:

 • D'Eegenschaften an d'Profiller vun de Beneficiairen
 • Diversitéit managen ? (Multikulturalitéit, Méisproochegkeet, Diskriminatioun virbeugen, Stéierungen a Sucht) 

Modüll 3- Reglementatiounen : Grondlagen, Sécherheet, Gesondheet a  Verantwortungen op der Aarbecht

An dësem Modüll ginn déi follgend Punkten ugeschnidden:  

 • Grondlagen: Aarbechtsrecht a Reglement vun der Struktur
 • Verantwortunge vum Ekippechef: informéieren, assistance à personne en danger
 • En Aarbechtsaccident geréieren

Modüll 4- D'Kommunikatioun a d'Evaluatioun fleegen, e konstruktiv Feedback gin

7 Stonnen

An dësem Modüll ginn déi follgend Punkten ugeschnidden:

 • Mat engem Client kommunizéieren
 • Mat engem Beneficiaire kommunizéieren
 • Mat der Hierarchie an dem Betreiungspersonal kommunizéieren
 • D'Ekipp evaluéieren: sachlech an onparteiesch bleiwen
 • E konstruktiv Feedback gin

Modüll 5- Ekippechef sinn : Wat fir Defien ?

28 Stonnen

An dësem Modüll ginn déi follgend Punkten ugeschnidden:

 • Emotioun- a Stressmanagement
 • Zäit- a Prioritéitemanagement
 • Schwiereg Situatiounen a psychosozial Risike managen  (sech distanzéieren, sech schützen, Diplomatie opbréngen)
 • Delegéieren
 • Mental Gesondheet : Sensibiliséierung, Identifizéierung, Preventioun

Modüll 6- Eng Ekipp managen

14 Stonnen

An dësem Modüll ginn déi follgend Punkten ugeschnidden:

 • Eng Ekipp motivéieren a sech virbildlech behuelen
 • Gruppendynamik verstoen, Zesummenhalt an der Ekipp
 • Konfliktmanagement

Ziler

Um Enn vun dëser Formatioun, hun Participanten hirt Wëssen an hir Kompetenze weiderentwéckelt mee och nai Outils'en a Methoden entdeckt, fir d'Beneficiairen beschtens ze begleeden an ze encadréieren.

Zilpublikum


All Persounen déi en Team betreien, déi aus Leeschtungsempfänger/Notzer bestinn, déi an enger Beschäftegungsmoossnam deelhuelen (z.B. Teamleader, stellvertriedenden Teamleader, Abdeelungsleader, Betreiungspersonal, Koordianteur, Assistent, asw. 

Gudd ze wëssen

D'Formatioun fënnt an der FEDAS an um Site vum Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment (IFSB) tëscht Mëtt November 2024 a Maerz 2025 statt.
 

Informations sur la localité : FEDAS Luxembourg asbl

Parking :

Le parking du bâtiment de la FEDAS dispose d'un nombre très limité de places de stationnement réservées au personnel de la FEDAS et aux clients des différents commerces du bâtiment ! Des possibilités de stationnement sont surtout disponibles dans l'Avenue Grand-Duc Jean, où vous pouvez vous garer gratuitement pendant 5 heures maximum sans interruption en utilisant un disque de stationnement.


Collation :

La FEDAS fournit du café et du thé tout au long de la formation. Aucun repas de midi n'est prévu par la FEDAS ! Veuillez penser à apporter quelque chose à manger. Il existe toutefois plusieurs possibilités à proximité pour manger.


FEDAS Luxembourg asbl

4, rue Joseph Felten Howald LU 1508 Luxembourg

Google MapsSessions and planning

 • 05/11/2024
 • Carlos Breda
 • FEDAS Luxembourg asbl
 • IFSB - Institut de Formation Sectoriel du Bâtiment
 • Encadrer les bénéficiaires ESS
 • Luxembourgeois / Lëtzebuergesch
 • Centre
 • FEDAS-1409